Menu Zavrieť

Slider

 

Firemný štýl, prepisovaný anglicky ako corporate identity, je súhrnné označenie pre súbor pravidiel určujúcich ako vonkajšie vystupovanie firmy k svojmu okoliu a zákazníkom. Disponuje teda určitým súčtom vlastností a spôsobov prezentácie, ktoré spájajú organizáciu a súčasne ju od inej  yásadným spôsobom odlišujú. O podnikovom štýle môžeme povedať, že je zmyslom  určitej organizácie.  Filozofia udáva smer, ktorým sa firma vydá na ceste podnikania smerom k zákazníkovi. Image má veľký vplyv pri rozhodovaní zákazníka o voľbe značky produktu. Cieľový image, ktorý vychádza z firemnej identity, by sa však mal od konkurencie patrične líšiť tak, aby bol jedinečný a zákazník  si ho jednoducho uchoval pozitívne v pamäti. A práve konkurenčnú odlišnosť a jedinečnosť by mala firma sústavne prezentovať.

 

Slider

 

CHCEM VEDIEŤ VIAC